Dodacie podmienky


 

 

DODACIE PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.gsmalarmcentrum.sk


1. V prípade ak je tovar objednaný Kupujúcim na sklade Predávajúceho, tento je odoslaný na miesto dodania najneskôr do 1 pracovného dňa od potvrdenia objednávky Predávajúcim.
2. V prípade ak tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade Predávajúceho, tento je štandardne expedovaný na miesto dodania v termíne 2-4 týždňov od potvrdenia objednávky Predávajúcim.
3. Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.
4. V prípade ak je tovar uvedený skladom, avšak Predávajúci nie je schopný tovar expedovať v súlade s bodom 1., Predávajúci je pred potvrdením objednávky povinný kontaktovať Kupujúceho a informovať ho o vzniknutom stave a o predpokladanom termíne doručenia tovaru, resp. ďalších podstatných náležitostiach. Kupujúci je oprávnený odvolať Objednávku písomne (e-mailom). Kupujúcemu je následne Predávajúcim zaslané Potvrdenie o zrušení objednávky.
5. Predávajúci je povinný kontaktovať Kupujúceho vždy počas trvania obchodného vzťahu založeného Kúpnou zmluvou v prípade, ak sa vyskytli skutočnosti, ktoré znemožňujú dodanie tovaru v zmluvnom termíne. Kupujúci je oprávnený odvolať Objednávku písomne (e-mailom). Kupujúcemu je následne Predávajúcim zaslané Potvrdenie o zrušení objednávky. Ak Kupujúci uhradil cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie preddavkom na účet Predávajúceho, je Predávajúci v takom prípade povinný vrátiť tento preddavok späť na účet Kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa písomného zrušenia Objednávky Kupujúcim.
5. Tovar je štandardne odosielaný Predávajúcim prostredníctvom Slovenskej pošty ako zásielka 1. triedy na miesto dodania, ktoré je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Predávajúci informuje Kupujúceho o expedovaní tovaru prostredníctvom emailu alebo telefonicky.
6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru Kupujúcim v mieste dodania tovaru.
7. Kupujúci znáša náklady súvisiace s dodaním tovaru, t.j. poštovné podľa ods. 8.
8. Predávajúci účtuje Kupujúcemu poštovné v sume:
a) 4 EUR pri platbe dobierkou
b) 3,30 EUR pri platbe vopred na účet Predávajúceho.
9. Pri objednávke nad 150 EUR je doručenie zdarma (náklady znáša Predávajúci).
10. Kupujúcemu je spolu s dodaným tovarom zaslaný aj originál daňového dokladu – faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
11. Kupujúci je povinný si prevziať tovar v odbernej lehote Slovenskej pošty (18 kalendárnych dní) a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.
12. Porušením povinnosti prevziať si tovar, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady vynaložené Predávajúcim na dodanie tovaru Kupujúcemu a tiež náklady na vrátenie zásielky späť na adresu Predávajúceho). Pre účely úhrady týchto nákladov zašle Predávajúci Kupujúcemu na jeho emailovú adresu výzvu k úhrade týchto nákladov spolu s faktúrou k úhrade. Kupujúci je povinný uhradiť fakturovanú sumu na účet Predávajúceho do 3 pracovných dní od obdŕžania výzvy k úhrade faktúry.

 



VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka